Ställverkets montage snart klart

I slutet av veckan räknar man med att vara klar med prefabmontaget, gjutningen och fogningen av skarvar i ställverksbyggnaden.
- Nu har vi några få väggar och lite takbjäklag kvar att lägga, sedan är vi klara, säger Liza Klefberg, biträdande platschef på Serneke.

Montaget av de prefabricerade betongväggarna till ställverket startade i förra veckan. Bjälklaget består av prefabricerat så kallat håldäck som är förspänt. (Stora hål i betongen gör elementen lättare och armeringslinor, som är spända i underkant, finns inuti). Den förspända armeringen gör att betongelementet klarar långa spännvidder och man slipper avlasta lika tätt med pelare.

Taket kommer att bestå av ett bjälklag som täcks med isolering och tätskikt. Översta lagret blir sedum men det läggs först till våren.
- Sedummattan hinner inte rota sig och då ökar risken för vinterskador på växten. Därför är det alltid rekommenderat att lägga sedum på vår, sommar eller tidig höst, säger Liza Klefberg.

Kategori:

Publicerad av:

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö