Ställverket slutbesiktigat

I onsdags genomfördes slutbesiktningen av ställverket.
- Vi är nöjda med resultatet och det verkade på besiktningsmännen som om de var det också, säger Liza Klefberg, Sernekes biträdande platschef.

Sernekes uppdrag när det gäller ställverket är så gott som klart och de senaste veckorna har de gjort överlämningen till Midroc. De har också haft utbildning för drift- och underhållspersonalen på Borås Energi och Miljö.

Under tidig sommar kommer sedumtaket på ställverket att planteras och i höst monteras sträckmetall för alla öppningar och hela vägen runt i källarplanet.
-Vi väntar med det här jobbet för att underlätta kabeldragningen för Midroc, säger Liza Klefberg.

Nu startar Midrocs arbeten med att installera ett mellanspänningsställverk och ett reservkraftställverk som ska förse hela Sobacken inklusive befintlig anläggning med trygg elkraft.

Kategori:

Publicerad av:

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö