Skorstenen håller på att monteras

En del av skorstenen väntar på att monteras.

Nu håller kraftvärmeverkets skorsten på att monteras. Totalt kommer skorstenen bli 80 m hög. Skorstenen levereras i 4 delar där varje del är 20 m. Delarna skarvas ihop och lyfts på plats del för del. I slutet på veckan ska montaget vara färdigt.

Kategori:

Publicerad av:

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö