Så fortskrider Arbetet med överföringsledningarna

Terrasseringsarbetena, som görs för att kunna lägga ner rören till överföringsledningarna, fortskrider mellan riksväg 27 och ängen strax norr om Sobacken. Rörläggningsarbetet från riksväg 27 och söderut (mot Sobacken) har påbörjats.

Inom de närmaste veckorna startar schaktningsarbetet längs Gässlösavägen.

Bilden är tagen inne i skogen parallellt med riksväg 27.

Kategori:

Publicerad av:

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö