Purac gjuter slam- och rötningsanläggningen 

Under gårdagen startade Purac gjutningen av slam- och rötningsanläggningen. Eller rättare sagt Puracs underleverantör PEAB gjorde det. Totalt transporterades 113 kubikmeter betong till Sobacken. Eftersom varje betongbil har en kapacitet på sju kubikmeter kan man utgå ifrån att det krävdes fler än 16 lastbilar för att få hit den.

 

Kategori:

Publicerad av:

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö