Pumpstationen på Gässlösa tar form

Vid den nya pumpstationen på Gässlösavägen är det mycket på gång. Just nu drar man upp sponten som omgärdat pumpstationen för att kunna fortsätta återfylla runt byggnaden. Dessutom pågår betongarbeten då valvet och golvet till första våningen ska gjutas. Pumpstationen består av tre våningar: en källardel med pump- respektive sumprum, en mellanvåning med elinstallationer och ett övre plan avsett för ventilation.

- De två utloppsledningarna, med dimensionen 1000 millimeter, som kommer ut nerifrån källarplanet på nio meters djup har just gjutits fast. Ledningarna ska sedan anslutas till en ventilkammare i marknivå utanför pumpstationen, säger Hans Pettersson som är Veidekkes platschef för bygget av pumpstationen.

Rören gjuts in med tryckupptagande fläns för att kunna hantera eventuella tryckstötar som kan uppstå. Innanför väggen till vänster om rören, se bild, sitter så kallade avasttankar. Avasttankarna funktion är att ta upp tryckstötar från pumparna så inte maxtryck överskrids i ledningarna. Under hösten kommer sex pumpar att levereras till Gässlösa och lyftas in i pumprummet. Pumparna kommer tillsammans att göra det möjligt att uppnå en maxkapacitet på 9 600 kubikmeter per timma vid fullt flöde. Detta är för att kunna klara extrema förhållanden och hantera stadens expansion som kommer att medföra ett större flöde till avloppsreningsverket i framtiden. Apropå det inkommande flödet:

-Anslutningarna till de två inkommande spillvattenledningarna med dimensionen 1400 millimeter har just förlagts, säger Leif Flysjö, byggledare för pumpstationen. Gatan utanför pumpstationen kommer att grävas upp för att göra plats för de nya självfallsledningarna som avloppsvattnet ska flöda in i pumpstationen.

I dagsläget räknas pumpstationen som uppförs på Gässlösavägen till en av Sveriges största.

 

Kategori:

Publicerad av:

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö