Pumpstationen på Gässlösa byter fasad

Pumpstation på Gässlösa.

Pumpstationen på Gässlösa.

På Gässlösa har vi byggt och driftsatt en av norra Europas största pumpstationer. Pumpstationen består av 6 pumpar som tillsammans kan uppnå en maxkapacitet på 9 600 kubikmeter per timma vid fullt flöde. Pumpstationen pumpar ut boråsarnas avloppsvatten till vårt nybyggda avloppsreningsverk på Sobacken. Maxkapaciteten ska klara extrema förhållanden och hantera stadens expansion som kommer att medföra ett större avloppsflöde till avloppsreningsverket på Sobacken i framtiden.

Nu håller pumpstationen även på att färdigställas exteriört. På fasaden monteras en träfasad med syftet att pumpstationen ska smälta in i omgivningen på ett fint sätt. Arkitekt är White Arkitekter AB.

Kategori:

Publicerad av:

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö