Överföringsledningen korsar Viskan

Ledningen svetsas ihop i lämpliga längder(1) att transportera till sjösättningsrampen, därefter svetsas dessa längden ihop på plats (2). Före "muffning" provas svetsen med 100% röntgen och täthetsprovning med vacuum. Efter godkända resultat lanseras ledningen ner i Viskan i spontlådan som tidigare grävts ur. Massorna har provtagits och sorterats så att förorenade massor kunnat tas om hand. Därefter har ändarna på spontlådorna öppnats och schakt mellan dessa har kunnat göras så att ledningen tillslut hamnar under befintlig botten på Viskan. 

 

 

 


Ledningen sjösätts i hela sin längd (3), därefter monteras vikter för att hålla nere ledningen (4). Schakten kontrolleras hela tiden av dykare för att se till så att ledningen hamnar i projekterat läge(5). För att hjälpa ledningen ner i rätt läge fylls ledningen med vatten. (6) När ledningen är i rätt läge och ytterligare kontrollmätningar gjorts (7) kommer betongmattor att läggas på ledningen, som ett mekaniskt skydd och för att den skall ligga kvar även om den av någon anledning skulle behöva tömmas i framtiden. Ledningen kringfylls även på botten så att Viskan blir återställd i sitt urspungliga skick.

Kategori:

Publicerad av:

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö