Ny vy från riksväg 41

Nu kan passerande bilister från riksväg 41 se projektkontoren som nu är på plats. Kontorsmodulerna kommer nu att fixas till både utvändigt och invändigt. Bland annat kommer kontorsmodulerna förses med ny träfasad.

Kategori:

Publicerad av:

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö