Högspänningsledningarna på ängen förbereds

I schaktet på ängen nedanför Sobacken pågår arbetet med att lägga ner slangar till högspänningskablarna. - Slangarna är stenhårda just nu, och än så länge tomma. Själva kablarna drar vi in i ett senare skede och det kommer att vara en ledare i varje slang. Högspänningsledningarna placeras tre och tre i pyramidform för att minska spänningsfältet, säger kontrollanten Per Rantzow som jobbar på uppdrag av Borås Elnät.

Högspänningskablarna med 130 kiloVolt ska anslutas till det nya ställverket på Sobacken. Därifrån går tre av de sex kablarna till Kråkered, Brämhult och Sjöbo. De andra tre ska ansluta till det befintliga högspänningsnätet inne i stan.

I samma schakt ligger redan vattenledningen och de två avloppsledningarna. Rören till de två fjärrvärmeledningarna ligger snällt och väntar på sin tur att få komma ner i schaktet.

De sex slangarna, som högspänningskablarna kommer att ligga i, syns till vänster i bild där männen står.


Kategori:

Publicerad av:

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö