Här skarvas det för fullt!

Rören på bilden leder in till fördelningskammaren vid mellansedimenteringen och slutpoleringen (sista reningssteget innan vattnet släppts ut i Viskan). Böjar och krökar har de gott om och därför behöver hela 38 skarvar svetsas.
- Vår entreprenör Veolia jobbar med just de här rören. Och eftersom dimensionen är så stor svetsar de cirka två till två och en halv skarvar per dag, säger byggledaren Maria Johansson.

Levererades gjorde rören i delar, några av krökarna fanns alltså redan från början. Men för att underlätta transporten behöver en del svetsas ihop på plats.
- Om du tittar på bilden ser du texten ”Y3” på ett av rören, det står visserligen upp och ned på. Strax till vänster om ”Y3” kan man ana en av skarvarna som svetsats ihop, säger hon.

Båda rören på bilden har dimensionen 1200 millimeter och en kapacitet på 4 800 kubikmeter per timme vardera.

Kategori:

Publicerad av:

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö