Förflyttning av massor

Cirka 100 000 ton massor på området längst bort på site, från riksväg 41 sett, ska transporteras bort. Detta innebär att den stora yta som nu är täckt med en till två meter stenkross ska friläggas. Det krossade materialet ska användas för att täcka upp inne på området.
- Vi är självförsörjande på stenkross och kan på så vis hålla kostnaderna nere. Vi gör allt för att hantera massorna så att det blir så få transporter som möjligt. Det är bättre både för miljön och för säkerheten på byggnadsområdet, säger Lars Bowald, projektledare för finplanering.

Bildtext: Området med stenkross befinner sig längst till vänster i bilden.

Kategori:

Publicerad av:

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö