Fasaden får fönsterglas efter helgen

Arbetet med att montera de icke bärande ytterväggarna och vindskivorna på fasaden till kontrollrums- och personalbyggnaden pågår för fullt.
-Tanken är att få det tätt på plan ett och plan två så att vi kan börja värma för att torka ut den delen av byggnaden, säger Albin Vågfelt, arbetsledare på Serneke.

Efter helgen kommer det sättas upp fönsterglas på plan ett och två. Inne i byggnaden håller man på att göra innerstommen av ytterväggen till plan två och plan tre. Målet är fortfarande att uppnå tätt hus till årsskiftet.
- Det kommer vi att klara. I nästa vecka får vi hit ytterligare två snickare som kommer att fortsätta sätta upp vindskivor, säger Albin Vågfelt.

I nuläget jobbar 17 personer med byggnationen av kontrollrums- och personalbyggnaden.


Kategori:

Publicerad av:

Kommentarer
  1. Anders Jensen
    Bilden syns inte
    # 1
    tisdag, 13 december kl. 12:41
Stängd för fler kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö