Dags för finplanering på Sobacken

Ytterligare ett kontrakt har skrivits under inom Energi och Miljöcenterprojektet på Sobacken i Borås.
Den här gången är det ett avtal som rör finplaneringen gällande EMC- projektet. På bilden tar Kanonadens VD Ola Forsell i hand med vår tf. VD Anna Johansson.

- Vi på Borås Energi och Miljö är väldigt glada över att Kanonaden som är en lokal entreprenör vill vara vår partner gällande finplaneringen till EMC-projektet.
Det känns extra bra då Kanonaden precis som vi satsar på att minimera de fossila bränslena och lägger stor kraft på att skydda miljön. Genom att vi är aktiva och förutseende i planeringen tillsammans kommer vi kunna arbeta effektivare och därmed minska miljöbelastningen säger Borås Energi och Miljös tf. VD Anna Johansson.

Finplaneringen är en del av de anslutande entreprenaderna och omfattar ytskikt såsom bärlager, beläggningar, gräsytor, planteringar samt utrustning såsom murar och belysning av allmänna ytor. Även avledning av ytvatten ingår med tillhörande brunnar och ledningssystem. Kontraktssumman uppgår till 54 miljoner kronor.

- Vi är väldigt stolta och glada att få vara med och lägga den sista finishen på EMC-projektet på Sobacken i Borås. Extra kul är det då vi på Kanonaden är en lokal entreprenör inom mark och anläggning med miljöhänsyn som en naturlig del av vår beslutsprocess. Vi ser fram emot detta och hoppas på ett bra samarbete, säger Kanonadens VD Ola Forsell.

Arbetena kommer att utföras med början april 2018 och kommer att sträcka sig till halvårsskiftet 2019.

Kategori:

Publicerad av:

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö