Bakterierna börjar vakna

Slam- och rötningsanläggning Sobacken.

Slam- och rötningsanläggning Sobacken.

Här är vår nya slam- och rötningsanläggning på Sobacken. Anläggningen har börjat ta emot och
förbehandla avloppsslam och successivt håller biogasproduktionen på att starta upp. Den här anläggningen har jämfört med vår gamla anläggning på Gässlösa, större kapacitet att ta emot externt slam från andra städer som inte själva har möjlighet att behandla avloppsslam så som vi kan.

Rötningsanläggningen är byggd på en sk termofil rötningsprocess som innebär att rötkamrarna kommer att hålla ca 55 grader (termofil bakteriekultur) . PURAC har byggt anläggningen.

Kategori:

Publicerad av:

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö