Arbetet fortskrider i Kontrollrums- och personalbyggnaden

Källarplanet är i stort sett färdigt. Det som återstår här är lite kompletterande installationer till exempel el till traversen. För övrigt pågår mattläggning på både plan ett och plan två. På plan ett är man i full färd med att brandskyddsmåla. På plan två har bärverket till undertaket monterats och när undertaket väl är på plats kommer alla installationer i taket att vara dolda.
Ventilationsarbetet är på frammarsch både på plan tre och fyra, på plan ett och plan fem (fläktrummet) är ventilationsjobbet redan klart.

På bilden: Markarbetet utanför byggnadens framtida entré är i full gång. Just nu fyller man upp material i nivåer och packar ihop det med en så kallad padda. (Paddan är i fotandets stund obemannad och står parkerad precis till höger om den vita glasdörren).

 

Kategori:

Publicerad av:

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö