Alingsåsvägen planerad avstängning

Tidigare har vi visat hur entreprenören Veidekke startade förberedelserna för att lägga ner rören i Ramnasjön, ett arbete som nu kommit en bit på väg. Nu sker även arbete i Sinnenas park och längs med Alingsåsvägen. Sinnenas park har under hösten förberetts genom att träd och buskar tagits bort. Samt att vägen har bredats för att kvarhålla den tvåfiliga vägen för trafiken. Cykel och gångbana leds om med skyltning.

Ledningarna kommer att korsa Alingsåsvågen och den planerade avstängningen börjar i samband med sportlovsveckan, den 12 februari, då trafiken i området normalt sett är lite lugnare. Avstängningen beräknas pågå under perioden vecka 7-9. Den del av Alingsåsvägen som stängs av helt sträcker sig från Dalbogatan vid Byttorps vägport till Västra Nygatan vid Almåsskolan. Det kommer att vara avstängt för genomfart, men påverkar inte några korsningar i området.

Vägtrafik och busstrafiken kommer att ledas om under perioden och vi hänvisar till busshållplatserna på Bäckeskogsgatan samt resecentrum.

Kategori:

Publicerad av:

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö