Prenumerera på RSS-flöde för bloggen
 • Fortsatt intrimningsarbete på Sobacken

  Nu börjar vi se slutet på genomförandefasen av projektet med Energi- och Miljöcenter på Sobacken. Arbetet ute på Sobacken påbörjades i april 2015 och till hösten räknar vi med att både avloppsrenings- och kraftvärmeverket ska gå i kommersiell drift. I Kretsloppsveckan i september 2019 kommer anläggningarna att officiellt invigas.

  Avloppsreningsverket har varit igång sedan i slutet på maj 2018. Intrimning, provdrift och prestandaprov är genomfört på anläggningen.
  Arbete med vårt nya kraftvärmeverk på Sobacken fortsätter med full intensitet. I mitten på december 2018 började kraftvärmeverkspannan att eldas med biobränsle och har sedan dess legat på en hög belastning och levererat fjärrvärme till kunderna i Borås. Den 1:a mars 2019 påbörjades enligt tidplan, provdriften av biopannan och provdriften beräknas pågå i 30 dagar.

  Några förklaringar:
  Provdrift. Störningsfri drift under en fastställd period.
  Prestandaprov. Uppvisa att anläggningen uppfyller kontrakterad prestanda.
  Godkänd provdrift, prestandaprov och slutbesiktning resulterar i ett övertagande av anläggningarna.
  Läs mer
  Lämna kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö