Prenumerera på RSS-flöde för bloggen
  • Pannan levererar fjärrvärme

    Intrimningsarbetet på vårt nya kraftvärmeverk på Sobacken går enligt plan. Sedan i mitten på december har pannan eldats med biobränsle och panneffekten har legat i snitt på ca 70 MW. Maxlasten på pannan är dimensionerad till 120 MW. Värmen har levererats in på vårt fjärrvärmenät och bidragit till boråsarnas uppvärmning den senaste månaden.Inom de närmaste veckorna kommer turbinen och rökgaskondenseringsanläggningen att successivt driftsättas. Provdriften är planerad till den 1 mars. Spännande tider. Läs mer
    Lämna kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö