Prenumerera på RSS-flöde för bloggen
  • Tänt var det här

    Under ett par veckors tid har vi torreldat pannna på Sobacken för att torka ur fukt ur olika komponenter och byggnadsdelar. Men häromdagen började vi elda några kubik med biobränsle.
    Nu tar vi steg för steg med att driftsätta vårt nya bioeldade kraftvärmeverk på Sobacken. Torreldning pågår och renblåsning av alla ledningar mellan panna och turbin pågår. Målet är att komma igång med kontinuerlig eldning av biobränsle i mitten av december. Provdriften av anläggningen är planerad att starta 1 mars 2019.
    Läs mer
    Lämna kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö