Prenumerera på RSS-flöde för bloggen
 • Pumpstationen på Gässlösa byter fasad

  Pumpstation på Gässlösa. På Gässlösa har vi byggt och driftsatt en av norra Europas största pumpstationer. Pumpstationen består av 6 pumpar som tillsammans kan uppnå en maxkapacitet på 9 600 kubikmeter per timma vid fullt flöde. Pumpstationen pumpar ut boråsarnas avloppsvatten till vårt nybyggda avloppsreningsverk på Sobacken. Maxkapaciteten ska klara extrema förhållanden och hantera stadens expansion som kommer att medföra ett större avloppsflöde till avloppsreningsverket på Sobacken i framtiden.

  Nu håller pumpstationen även på att färdigställas exteriört. På fasaden monteras en träfasad med syftet att pumpstationen ska smälta in i omgivningen på ett fint sätt. Arkitekt är White Arkitekter AB.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Kraftvärmeverket finjusteras

  Om drygt två månader planerar vi att tända vårt bioeldade kraftvärmeverk. Drygt en månad senare kommer även ångproduktionen komma igång. Just nu pågår en mängd olika aktiviteter för att tidplanen ska hålla och detaljer stora som små håller på att finjusteras. Effekten på pannna är 120 MW. Biobränslet kommer att omvandlas till 155 GWh förnybar el och 375 GWh miljösmart fjärrvärme. Läs mer
  Lämna kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö