Prenumerera på RSS-flöde för bloggen
  • Skorstenen håller på att monteras

    Nu håller kraftvärmeverkets skorsten på att monteras. Totalt kommer skorstenen bli 80 m hög. Skorstenen levereras i 4 delar där varje del är 20 m. Delarna skarvas ihop och lyfts på plats del för del. I slutet på veckan ska montaget vara färdigt. Läs mer
    Lämna kommentarer
  • Snart inkoppling av ledningarna

    Fjärrvärmerören som ska gå mellan Sobacken och Ryaverket närmar sig nu allt mer Ryaverket. Bäckeskogsleden korsas och är därmed avstängd för trafik ytterligare en vecka t o m 14 september. Arbete pågår i Parkstaden och främst på Hallandsgatan som nu är enkelriktad för trafik. Om ett par veckor kommer även Parkgatan att korsas och det planeras till slutet september – oktober. Arbeten sker även vid Ramnasjön och Katrinebergsgatan. Successivt håller ledningarna på att fyllas med fjärrvärmevatten och rören provtrycks. Driftsättning av ledningarna kommer att ske i början på december. Hyfsat besvärligt idag- men superbra i morgon. Läs mer
    Lämna kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö