Prenumerera på RSS-flöde för bloggen
 • Bakterierna börjar vakna

  Slam- och rötningsanläggning Sobacken. Här är vår nya slam- och rötningsanläggning på Sobacken. Anläggningen har börjat ta emot och
  förbehandla avloppsslam och successivt håller biogasproduktionen på att starta upp. Den här anläggningen har jämfört med vår gamla anläggning på Gässlösa, större kapacitet att ta emot externt slam från andra städer som inte själva har möjlighet att behandla avloppsslam så som vi kan.

  Rötningsanläggningen är byggd på en sk termofil rötningsprocess som innebär att rötkamrarna kommer att hålla ca 55 grader (termofil bakteriekultur) . PURAC har byggt anläggningen.
  Läs mer
  Lämna kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö