Prenumerera på RSS-flöde för bloggen
  • Insyn i kraftvärmeverket

    De senaste veckorna har byggnationen av kraftvärmeverket varit intensiv. För ca två veckor sedan lyftes turbinen in i byggnaden, tak och väggar monteras och just nu monteras fönsterfasaden. Inom ett par veckor kommer byggnaden vara tät. Enligt tidplanen ska pannan tändas upp under december i år och provdriften av anläggningen inledas i mars 2019. Läs mer
    Lämna kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö