Prenumerera på RSS-flöde för bloggen
 • Avloppsreningsverket igång

  Avloppsreningsverket på Sobacken. Fredagen den 18:e maj började vi pumpa ut avloppsvatten från vår nya pumpstation på Gässlösa ut till
  vår nya anläggning på Sobacken. Hitills har allt gått bra, intrimningen kommer att pågå ett par veckor för att i början på juni släppa på hela avloppsflödet ut till Sobacken och vårt nya avloppsreningsverk. Nu under intrimningen arbetar vi med att få igång de biologiska reningsstegen, detta sker genom att vi bland annat ympar in slam från vårt gamla reningsverk på Gässlösa in i de nya processerna på Sobacken.
  Det nya avloppsreningsverket kommer när allt är i full drift att lämna ifrån sig ett av världens renaste avloppsvatten. Så snart kan boråsarna spola med rent samvete.
  Läs mer
  Lämna kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö