Prenumerera på RSS-flöde för bloggen
  • Rörarbetena igång vid och i Ramnasjön

    Nu har överföringsledningarna kommit fram till Ramnasjön. Många kluriga passager har passerats på sin väg fram till Ramnasjön. Fjärrvärmerör har lagts i Viskan, det har borrats under järnvägen på två ställen, borrning har skett under riksväg 40. 
    Nu håller rör på att svetsas ihop uppe på marken, rören ska sedan sänkas ner i sjön och läggas på rörbryggor. Rörbryggorna kommer att sättas fast med hjälp av pålning och görs för att rören ska ligga stabilt på Ramasjöns botten. Arbetena kommer att pågå fram på vårkanten i Ramnasjön. Den första april är det sagt att fågelkolonin ska flytta hem till Ramnasjön igen och då ska alla arbeten vara klara. Läs mer
    Lämna kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö