Prenumerera på RSS-flöde för bloggen
  • Överföringsledningen korsar Viskan

    Ledningen svetsas ihop i lämpliga längder(1) att transportera till sjösättningsrampen, därefter svetsas dessa längden ihop på plats (2). Före "muffning" provas svetsen med 100% röntgen och täthetsprovning med vacuum. Efter godkända resultat lanseras ledningen ner i Viskan i spontlådan som tidigare grävts ur. Massorna har provtagits och sorterats så att förorenade massor kunnat tas om hand. Därefter har ändarna på spontlådorna öppnats och schakt mellan dessa har kunnat göras så att ledningen tillslut hamnar under befintlig botten på Viskan.  Läs mer
    Lämna kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö