Prenumerera på RSS-flöde för bloggen
 • Hammarborrning under riksväg 40

  Under riksväg 40 i höjd med Cirkel K pågår just nu hammarborrning. Här går det inte att gräva någon schakt utan istället har man valt att borra för att kunna förlägga fjärrvärmeledningarna. Allt som allt blir det två fjärrvärmeledningar. Hammarborrningen pågår under vecka 34 och två veckor framöver.
  Samma metod kommer även att användas på Dalbogatan på Norrby där ledningarna ska under järnvägen. Hammarborrningen där tar vid så fort man är klar med arbetena under riksväg 40. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Här är grunden till pannhuset och turbinbordet

  Till vänster i bild sticker det upp sex höga pelare med armeringsjärn, två av pelarna är dolda och syns inte på bilden. Pelarna bildar grunden till turbinbordet och är cirka tio meter höga, armeringen är grov och har dimensionen 32 millimeter. Ovanpå pelarna ska generatorn och turbinen stå. Turbinbordet kommer att vara helt fristående från resten av pannhusbyggnaden.I förgrunden på bilden sticker det upp rektangulära plintar där armeringsjärnen är försedda med orange pluttar som ska förhindra att någon skadar sig på dem. Dessa plintar utgör grunden till kraftvärmeverkets pannhus. På plintarna kommer bultgrupper att gjutas in och ovanpå dem placeras sedan stålstommen till det cirka 44 meter höga pannhuset. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Bild inifrån kontrollrummet

  Så här ser det ut inne i kontrollrummet i kontrollrums- och personalbyggnaden på Sobacken. Det är fortfarande lite finlir kvar att fixa i huset, just nu monteras exempelvis bänkar och fast inredning i laboratoriet på våning tre. Övrig möblering får vänta till efter slutbesiktningen som sker i slutet av augusti. Läs mer
  Lämna kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö