Prenumerera på RSS-flöde för bloggen
 • gjutning på flera ställen samtidigt

  Under torsdagen gjöts det på flera ställen samtidigt på Sobacken. På bilden syns en röd båge det är pumpen som PEAB använde. (PEAB är underentreprenör till Purac som bygger slam- och rötningsanläggningen). PEAB gjöt bottenplattor till bland annat rötkamrarna. Till detta åtgick cirka 110 kubikmeter betong.

  Tittar man noga kan man skönja en gul båge i mitten av bilden, det är pumpen som Serneke använde för att gjuta fundamentet till huset där turbinen ska placeras. Här behövdes cirka 165 kubikmeter betong.

  Alldeles till vänster om den gula bågen i mitten av bilden finns en blå, detta är den pump som Tage&Söner nyttjade. (Tage&Söner är underentreprenör till Veolia som bygger avloppsreningsverket). Tage&Söner gjöt under torsdagen in ledningar, till detta krävdes cirka tre kubikmeter.
  Med detta önskar vi dig en glad midsommar! Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Schaktmassor kommer SM-veckan till del i sommar

  Överföringsledningsprojektet rycker allt närmare stan. Just nu trycks skyddsrör för fjärrvärmeledningar, el och fiber in under gamla Varbergsvägen i Kristiansfält i södra Borås. I två av de tre rören kommer det att finnas fjärrvärmeledningar, det tredje är till för el och fiber.Det som sker är att man trycker in skyddsrören från en tryckgrop på ena sidan vägen till mottagningsgropen på andra sidan där rören kommer ut.
  - För att kunna göra detta tar vi bort en vall med grus vid sidan av järnvägen. En del av schaktmassorna kör vi sedan till ställen där backtävlingarna hålls under sommarens SM-vecka i Borås, säger Björn Gabrielii, byggledare för överföringsledningar inom EMC-projektet.

  Under måndagsförmiddagen kördes ett lass med schaktmassor från Kristiansfält till två av tävlingsområdena, ett av dem ligger i närheten, och ytterligare ett lass till tävlingsområdet bakom gina tricots huvudkontor.
  Bild 1: Underentreprenören Styrud i färd med att trycka skyddsrör för fjärrvärme under gamla Varbergsvägen med schaktfri metod. Trafiken störs inte utan kan rulla på ändå. Bild 2: Ett lass med schaktmassor levereras bakom huvudkontoret till gina tricot.
  (Pst! Om du inte ser bild 2, klicka på rubriken "Schaktmassor kommer...").

  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Markplanet till slam- och rötningsanläggningen gjuts

  Just nu pågår gjutningen av första planet i marknivå till slam- och rötningsanläggningen. Gjutningen är en av de större på Sobacken eftersom ett 50-tal betongbilar under dagen väntas leverera de 335 kubikmetrarna betong som behövs. Gjutningen startade i morse vid 06:00 och pågår i cirka elva timmar.

  Mannen på bilden heter Kenneth och jobbar på Peab, han kör en så kallad glättare som jämnar till betongytan.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Nuläget i kontrollrums- och personalbyggnaden

  Nerfarten till byggnaden kantas på sidorna av stora stenar som sprängts loss och som återanvänds som släntstöd. Utanför entrén kommer det att ställas ut parkbänkar i nästa vecka. På den sydvästliga sidan pågår de sista markarbetena.Inne i byggnaden har ställverket kommit på plats och montaget av ställverket pågår. -Ställverket är dimensionerat för de redundanskrav som finns och kraven är ganska strikta, säger Leif Flysjö, byggledare KPB Inkopplingen av fjärrvärme är klar och fiberdragningen pågår. Skåpen i omklädningsrummen är på plats och duschväggarna i duschutrymmena likaså.På plan 3 (kontorsvåningen) är det mesta klart, här saknas i stort sett bara plattorna i innertaket.Nerfarten till byggnaden förses med asfalt i nästa vecka. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Ställverket får sedumtak

  Ställverkets 210 kvadratmeter stora takyta förses med sedumtak. Serneke håller just nu på att lägga sedumtaket. Arbetena beräknas vara klara i nästa vecka.

  Sedum är det latinska namnet för den växt som på svenska heter fetknopp.
    Läs mer
  Lämna kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö