Prenumerera på RSS-flöde för bloggen
 • Se överföringsledningarna uppifrån!

  Missa inte Borås Tidnings flygbilder på överföringsledningarna. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Pumpstationen på Gässlösavägen tar form

  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Gjutning av bassängbotten till Actiflo i avloppsreningsverket pågår

   Skrapan till actiflo-bassängen används för att formgjuta bassängbotten under torsdagen.
  - De fyllde på betong och körde med skrapan nere för att få bassängbotten anpassad till skrapan, säger Jessica Carlund, driftrepresentant för Energi och Miljöcenter.
  Actiflo-delen i avloppsreningsverket finns i slutpoleringsbyggnaden som är en del av fosforreningen.  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • På botten av en bassäng

  Biologiskt reningssteg. Här är vi på botten i en av våra sex cirkulära bassänger i det biologiska reningssteget. Här kommer det passera
  ca 10 000 000 miljoner liter avloppsvatten per timma i framtiden då avloppsreningsverket driftsätts. Man kanske skulle kunna tro att det är en stor båtpropeller som man ser i förgrunden? Men det är en omrörare som kommer att cirkulera vattnet i bassängen.
  I bakgrunden ser man en massa membrandysor. Genom dysorna kommer luft att tillsättas och syret i luften bidrar till att kväve frigörs i avloppsvattnet. Kväve vill vi ta bort från avloppsvattnet för att vi inte ska bidra till övergödning av vattendrag. Avloppsvattnet ska efter rening ha ett lågt kväveinnehåll då vattnet efter rening leds ut i Viskan, som i sin tur rinner ut i västerhavet. Läs mer
  Lämna kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö