Prenumerera på RSS-flöde för bloggen
 • Ögonblicksbild från Kontrollrumsbyggnaden

  Denna bild togs under torsdagseftermiddagen. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Slamlagren förses med voter

  Slam- och rötningsanläggningen på Sobacken kommer att bestå av fyra slamlager. För att undvika 90-gradiga vinklar i betongkonstruktionen bygger man så kallade voter. Anledningen är att man vill undvika slamanhopningar i hörnen.Bilden är tagen längst ner i ett av slamlagren.   Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Arbetet fortskrider i Kontrollrums- och personalbyggnaden

  Källarplanet är i stort sett färdigt. Det som återstår här är lite kompletterande installationer till exempel el till traversen. För övrigt pågår mattläggning på både plan ett och plan två. På plan ett är man i full färd med att brandskyddsmåla. På plan två har bärverket till undertaket monterats och när undertaket väl är på plats kommer alla installationer i taket att vara dolda.
  Ventilationsarbetet är på frammarsch både på plan tre och fyra, på plan ett och plan fem (fläktrummet) är ventilationsjobbet redan klart.

  På bilden: Markarbetet utanför byggnadens framtida entré är i full gång. Just nu fyller man upp material i nivåer och packar ihop det med en så kallad padda. (Paddan är i fotandets stund obemannad och står parkerad precis till höger om den vita glasdörren).
    Läs mer
  Lämna kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö