Prenumerera på RSS-flöde för bloggen
 • Just nu i kontrollrums- och personalbyggnaden

  Tack vare ett bra samarbete är elen indragen i byggnaden. Monteringen av fasadkassetter pågår och i markplan håller man på med motfyllning. Detta innebär att man fyller upp mot ytterväggen och sätter podränskivor som fungerar både som isolering och dränering som hindrar vatten och fukt från att tränga in i fasaden.På första våningen, eller källarplanet om man så vill, sätts undertak och väggabsorbenter upp, dessa ska fånga upp de störande ljud som kan uppstå i verkstaden. Hissen i huset är i gång och används som bygghiss, sprinklers är delvis monterade i hela huset och duschrummen har just blivit flytspacklade.
  På våning två som är entréplan är alla installationer i taket så gott som klara, så fort målarna är färdiga kommer undertaket att sättas in. Plattsättningen på väggarna kommer att starta denna vecka, vecka 13.
  Bilden visar öppningen för fönstret in till kontrollrummet. Här kommer besökarna kunna stå och kika in i byggnadens hjärta så småningom. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Ställverket slutbesiktigat

  I onsdags genomfördes slutbesiktningen av ställverket.
  - Vi är nöjda med resultatet och det verkade på besiktningsmännen som om de var det också, säger Liza Klefberg, Sernekes biträdande platschef.

  Sernekes uppdrag när det gäller ställverket är så gott som klart och de senaste veckorna har de gjort överlämningen till Midroc. De har också haft utbildning för drift- och underhållspersonalen på Borås Energi och Miljö.
  Under tidig sommar kommer sedumtaket på ställverket att planteras och i höst monteras sträckmetall för alla öppningar och hela vägen runt i källarplanet.
  -Vi väntar med det här jobbet för att underlätta kabeldragningen för Midroc, säger Liza Klefberg.
  Nu startar Midrocs arbeten med att installera ett mellanspänningsställverk och ett reservkraftställverk som ska förse hela Sobacken inklusive befintlig anläggning med trygg elkraft. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Ytterligare transformatorer till Sobacken

  I veckan anlände ytterligare tre transformatorer till Sobacken. Dessa ska installeras i ställverket och kommer att förse hela Sobacken, inklusive de befintliga anläggningarna, med elkraft. Två av transformatorerna är på 20 MVA (Mega VoltAmpere) och en på 63 MVA. Som jämförelse kan nämnas att en mobilladdare har cirka 10 VA (VoltAmpere).De tre transformatorerna är tillverkade i Ljubljana i Slovenien.På bilden syns den största av de tre transformatorerna, en riktig koloss på 100 ton. Transformatorn skall anslutas till kraftvärmeverkets generator och leverera elkraft till boråsarna.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Transformatorerna till kontrollrums- och personalbyggnaden på plats

  I veckan anlände två transformatorer till kontrollrums- och personalbyggnaden. Transformatorerna kommer att omvandla högspänning till lågspänning (från 11 kV till 400 Volt). Efter inkoppling, provning och idrifttagning kommer de att förse lågspänningsställverket i kontrollrums- och personalbyggnaden med kraft. Dessutom kommer projektkontoret och den befintliga verkstaden på Sobacken att få sin kraft härifrån. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Så fortskrider Arbetet med överföringsledningarna

  Terrasseringsarbetena, som görs för att kunna lägga ner rören till överföringsledningarna, fortskrider mellan riksväg 27 och ängen strax norr om Sobacken. Rörläggningsarbetet från riksväg 27 och söderut (mot Sobacken) har påbörjats.Inom de närmaste veckorna startar schaktningsarbetet längs Gässlösavägen.
  Bilden är tagen inne i skogen parallellt med riksväg 27. Läs mer
  Lämna kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö