Prenumerera på RSS-flöde för bloggen
 • Kontrakt för pannhus tecknas mellan Borås energi och miljö och serneke

  Vid middagstid i dag skrivs kontraktet på 160 miljoner kronor under av Borås Energi och Miljös vd Gunnar Peters och Ola Serneke, vd på Serneke Group.Byggnaden som kontraktet omfattar ska inrymma panna, rökgasrening, rökgaskondensering, turbin och fjärrvärmepumpar. Den blir i tio våningar i högdelen och mäter 45 meter på högsta stället. Materialet blir prefabricerad och platsgjuten betong i bottenvåningarna med plåtfasader upptill. Detta är en entreprenad som ingår i uppförandet av nytt kraftvärmeverk och avloppsreningsverk på Sobacken i Borås, det så kallade Energi och Miljöcenter-projektet.Detta är den tredje entreprenaden i Energi och Miljöcenter-projektet som Serneke Group tar hem. Arbetet med att uppföra, den till ytan 4 000 kvadratmeter stora, byggnaden kommer att engagera cirka 200 personer. Det är rimligt att anta att byggnationen kan starta i april 2017 och avslutas någon gång nästa höst. Även driftsättning av kraftvärmeverket förväntas ske under hösten 2018.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Gammalt och nytt på sobacken

  På Sobacken har vi ett växthus, byggt enbart av återvunnet material. Granne till växthuset håller vår nya kontrollrums- och personalbyggnad att uppföras. Själva byggnaden kommer att färdigställas under första halvåret 2017, därefter kommer kontrollrummet att börja inredas och utrustas. Målet är att all infrastruktur i Borås ska styras och övervakas härifrån. I byggnaden kommer det också att finnas verkstad och lokaler för drift- och underhållspersonal. Läs mer
  243 kommentarer
 • Mycket händer i slutpoleringsbyggnaden

  Det sista reningssteget i avloppsreningsverket kommer att ske i slutpoleringsbyggnaden. Här kan man se att skivfiltrena har monterats. Skivfiltrena kommer att förlänga uppehållstiden för avloppsvattnet i sedimenteringsprocessen. Partiklar som är större än hålen i skivfiltrena avskiljs medan det renade avloppsvattnet kommer att passera genom filtret. Viktigt reningssteg med andra ord. Traversen i taket är också monterad, vilket behövde göras innan taket kom på plats. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Högspänningsledningarna på ängen förbereds

  I schaktet på ängen nedanför Sobacken pågår arbetet med att lägga ner slangar till högspänningskablarna. - Slangarna är stenhårda just nu, och än så länge tomma. Själva kablarna drar vi in i ett senare skede och det kommer att vara en ledare i varje slang. Högspänningsledningarna placeras tre och tre i pyramidform för att minska spänningsfältet, säger kontrollanten Per Rantzow som jobbar på uppdrag av Borås Elnät.Högspänningskablarna med 130 kiloVolt ska anslutas till det nya ställverket på Sobacken. Därifrån går tre av de sex kablarna till Kråkered, Brämhult och Sjöbo. De andra tre ska ansluta till det befintliga högspänningsnätet inne i stan.I samma schakt ligger redan vattenledningen och de två avloppsledningarna. Rören till de två fjärrvärmeledningarna ligger snällt och väntar på sin tur att få komma ner i schaktet.
  De sex slangarna, som högspänningskablarna kommer att ligga i, syns till vänster i bild där männen står.
  Läs mer
  Lämna kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö