Prenumerera på RSS-flöde för bloggen
 • Förflyttning av massor

  Cirka 100 000 ton massor på området längst bort på site, från riksväg 41 sett, ska transporteras bort. Detta innebär att den stora yta som nu är täckt med en till två meter stenkross ska friläggas. Det krossade materialet ska användas för att täcka upp inne på området.
  - Vi är självförsörjande på stenkross och kan på så vis hålla kostnaderna nere. Vi gör allt för att hantera massorna så att det blir så få transporter som möjligt. Det är bättre både för miljön och för säkerheten på byggnadsområdet, säger Lars Bowald, projektledare för finplanering.
  Bildtext: Området med stenkross befinner sig längst till vänster i bilden. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Tungviktare i kubik

  Elementen i stödmuren är ungefär 800 till antalet och väger varsina digra 2,4 ton. Måtten är 1,6x0,8x0,8 meter. Varje block består därmed av en kubikmeter betong.- Det finns ytterligare cirka 80 block i olika storlekar och muren kommer troligen väga över 2 000 ton när den är färdig, säger Maria Johansson, byggledare för avloppsreningverket.I sin fulla längd blir den runt 300 meter. Blocken är frostbeständiga (gjorda av FX2-betong) vilket innebär att de ska klara vintriga temperaturer utan att vittra söner. Vid årsskiftet beräknas muren vara klar.

  Bildtext: Vad är stödmuren egentligen till för? Den behövs för att hålla massorna på plats i och med höjdskillnaden mellan den nya infartsvägen, från riksväg 41, och byggarbetsområdet.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Ledningar på befintligt område

  Just nu håller Servicekontoret på med förarbetet inför att dra elkablar (varav några av dem högspänningskablar på 10 kV (kiloVolt)) på det befintliga området på Sobacken. Elkablarna är bland annat till för att säkra elförsörjningen till kontrollrums- och personalbyggnaden och ska anslutas till ställverket. På bilden ser man de gula slangarna som elkablarna så småningom kommer att dras igenom. Men först gjuts de in i betong och blir en så kallad OPI-kanal.
  - OPI-kanalen gör att rörförläggningen tar mindre plats och att man kan dra kablarna längre sträckor och utan dragbrunnar än vid traditionell kabeldragning, säger Björn Gabrielii på Servicekontoret.

  Denna "betonglåda" skyddar även kablarna mot oavsiktlig avgrävning. I OPI-kanalen placeras även slangar för fiberkablar, dessa kommer att ligga överst. Slutresultatet blir alltså en OPI-kanal med 10 slangar för elkablar, som har dimensionen 160 millimeter, och 36 slangar för fiberkablar med dimensionen 40 millimeter.

  Det som kvarstår efter arbetet med OPI-kanalen är att lägga ner fjärrvärmerör som går till kontrollrums- och personalbyggnaden. Arbetet beräknas vara klart till jul.
  Bildtext: De gula slangarna till elkablarna i denna OPI-kanal ligger fem och fem i två lager. Ovanpå dem läggs slangarna till fiberkablarna. Därefter gjuts alltihop in i betong.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • På god väg mot tätt hus för kontrollrums- och personalbyggnaden

  Runt årsskiftet väntas tak och isolerade ytterväggar vara klara och statusen tätt hus vara uppnådd. Arbetet med att sätta upp ytterväggar, bjälklag och stommar till de resterande två våningarna är påbörjat. Betongstommen är i det stora hela klar och betongelement behövs endast i trapphuset i fortsättningen. Fasaden till den fyra våningar höga kontrollrums- och personalbyggnaden kommer att bestå av glaspartier och fasadbeklädda plåtkassetter.

  Minusgraderna nådde i veckan Sobacken och Sernekes personal håller tummarna för att snömassorna låter vänta på sig. För när de anländer riskerar bygget att tappa fart eftersom arbetsmomenten blir fler. Då krävs det även snöskottning, täckning och avtäckning med presenningar, dels för att lättare kunna hitta byggmaterial utomhus, och dels för att slippa exempelvis vattenfyllda pallar.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Stora gjutardagen på site

  Just nu pågår gjutningen av den stora rektangulära bassängen som utgör sista delen i avloppsreningsverkets biologiska reningssteg. Bassängens totala volym uppgår till 17 000 kubikmeter. Detta motsvararar nästan ett dygns dricksvattenproduktion på Sjöbo vattenverk i Borås.
  Gjutningen är den största hittills, möjligen den största inom EMC-projektet.

  Faktum är att 70 leveranser behövs för att transportera hit de 420 kubikmetrarna betong som dagens gjutning kräver. Betongen kommer från Borås och bilarna som kör hit den är både från Borås och andra städer.

  Läs mer
  Lämna kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö