Prenumerera på RSS-flöde för bloggen
  • Anslutningsväg och ledningar förbereds

    En ny infart till Sobacken håller på att förberedas. Senare under våren kommer Vägverket att påbörja att bygga avfarten från RV 41 in till Sobacken. Med tanke på att infartssvägen kommer att gå över inkommande ledningar till anläggningen, läggs redan nu rören ner som kommer att korsa infartsvägen. Den stora ledningsentreprenaden som innefattar rörledningar från Pantängen, via Gässlösa, ut till Sobacken kommer att påbörjas vid halvårsskiftet 2016. Läs mer
    Lämna kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö