Prenumerera på RSS-flöde för bloggen
  • Redo för besökare och projektarbetare

    Vi räknar med att det kommer komma många besökare till framtidens Energi- och miljöcenter på Sobacken. Under projekttiden kommer det också vara många arbetare på siten och även personal kommer flytta till Sobacken när anläggningarna är klara. Därför har vi nu färdigställt en ny parkering i anslutning till den gamla befintliga parkeringen. Idag målas parkeringsplatserna upp och inom ett par veckor öppnar vi den nya parkeringen för vår personal och för besökare. Välkommen till Sobacken! Läs mer
    Lämna kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö