Prenumerera på RSS-flöde för bloggen
 • Vandring längs med den tänkta ledningsdragningen

  Idag vandrade vi längs med den tänkta ledningsdragningen mellan Ryaverket och Sobacken. Mellan Ryaverket och Gässlösa avloppsreningsverk kommer nya fjärrvärmeledningar att anläggas. Mellan Gässlösa och Sobacken kommer ledningar för avlopp, dricksvatten, fjärrvärme, el och signalkablar att anläggas. Sträckan är totalt ca 12 000 m, bredden på ledningsschakten kommer att variera mellan 7 och 20 m. Förhoppningsvis kommer vi igång med ledningsarbetet under början av 2016. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Dagens översikt över området

  Under veckan tog vi nya "drönarbilder" över området. Här kan man se hur den nya infartsvägen till Sobacken framträder, projektkontoren och hur transportvägarna över området håller på att växa fram. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Ny vy från riksväg 41

  Nu kan passerande bilister från riksväg 41 se projektkontoren som nu är på plats. Kontorsmodulerna kommer nu att fixas till både utvändigt och invändigt. Bland annat kommer kontorsmodulerna förses med ny träfasad. Läs mer
  Lämna kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö