Prenumerera på RSS-flöde för bloggen
 • Första kontorsmodulerna på plats

  I veckan inleddes monteringsarbetet med kontorsmodulerna. Huset kommer bli ca 80 m långt och två våningar högt. Besökscentret som kommer inredas kommer vara där de stora fönsterpartierna finns. Besökscentret kommer bestå av en konferenslokal med ca 40 sittplatser och utställningar. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Infartsvägen börjar ta form

  Omvandlingen av landskapen runt Sobacken börjar märkas på allvar nu. Här syns hur den nya infartsvägen till Sobacken kommer att gå. Skylten vid infarten ska flyttas och den nya vägen kommer att anknyta till befintlig infartsväg, innanför grindarna. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Arbete under klarblå himmel

  Landskapet är nu förändrat norr om den befintliga anläggningen på Sobacken. Här är berggrunden nu framme i dagen. Maskinlaget har arbetat väldigt effektivt. I nordöstligaste hörnet av området kan korridoren för den nya infarten skönjas. Åt öster syns trädbarriären mot riksväg 41. Trädbarriären ska framförallt minska nivån på det buller som avges från verksamheten. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Fas 1 för projektkontoren är avslutad

  Fas 1 av byggnationen är avslutad för projektkontoren. Stålbalkar har i veckan svetsats på plats för att stödja huskroppen. Huskroppen kommer att bestå av ett antal mindre sektioner som kommer att fogas samman till en enhet. Byggnaden blir i två plan. Montering av sektionerna kommer påbörjas inom kort. Läs mer
  Lämna kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö