Prenumerera på RSS-flöde för bloggen
 • Markarbetet börjar synas

  Idag fotograferade vi Sobacken från ovan. På bilden kan man se hur transportvägarna på området successivt börjar framträda. Tittar man noga kan man se de gigantiska maskinerna som arbetar med att schakta undan massor mm. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Nu börjar montage av projektkontoren

  Nu är vägen fram till byggplatsen för projektkontoren färdig. Vägen är asfalterad och bottenplattan med betongplintar färdiggjutna. Nu kan själva byggfasen med att montera kontorsmodulerna sätta igång. Totalt kommer det bli ca 60 nya kontorsplatser till befintlig personal samt projektorganisationen. I lokalerna kommer det också finnas mötesrum och ett Besökscenter. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Nu byggs transportvägar

  På området, som är ca 30 hektar, finns nu en hel park arbetsmaskiner. Maskinerna tar fram berggrunden i dagen som förberedelse för kommande sprängningsarbeten. Hjullastare forslar stenkross och fyller ut sänkor och sprickor, grävmaskiner tar bor jordlagret och stora tipptruckar forslar bort jord. Det som först kommer anläggas på området är större transportvägar så att arbetsmaskinerna på ett effektivt sätt ska kunna arbeta med marken. Läs mer
  Lämna kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö