Prenumerera på RSS-flöde för bloggen
 • Projektkontor på gång

  Projektpaviljonger. Nu är arbetet med att uppföra kontorsplatser till dels projektorganisationen och dels till ordinarie personal på bolaget i full gång. Byggnaden blir i anslutning till befintlig kontorsbyggnad på Sobacken. Grundarbetet har pågått under sommaren och i veckan kommer betongplintar att gjutas.Totalt kommer det finnas ca 60 kontorsplatser plus mötesrum och besökscenter för gästande studiebesök. Byggnaden blir i två plan och ytan blir ca 1700 kvadratmeter. Inflyttning? Ja, det blir nog vid årsskiftet. Spännande! Läs mer
  Kranvatten Lämna kommentarer
 • Uppbyggnad av projektorganisationen

  Lagbygge.  Nu har de flesta funktionerna inom projektorganisationen tillsatts. I slutet av juni träffades stora delar av organisationen för första gången för att lära känna varandra. Projektorganisationen är en mix av personal från Borås Energi och Miljös ordinarie organisation samt ett antal inhyrda kompetenser från olika samarbetspartners.På bilden ser ni projektchef Thomas Agernäs och projektledare för kraftvärmeverket Lennart Larsson från uppstartsträffen på Brämhults Gård. Ser ut som att samarbetet går hyggligt. Läs mer
  Fjärrvärme,Kranvatten Lämna kommentarer
 • Nu läggs grunden för hela projektet

  Torsdagen den 26:e juni undertecknades det första kontraktet för projektet. Avtalet handlar om markförberedande arbete på Sobacken där ca 30 hektar mark ska förberedas för vidare byggnation. Vann upphandlingen gjorde Veidekke Entreprenad AB.

  Veidekke Entreprenad kommer att påbörja arbetet i början på augusti 2015. Arbetet kommer att pågå fram till hösten 2016.
  På bilden ser ni Peter Svenningsson Regionchef för Veidekke Entreprenad och vår VD Gunnar Peters diskutera vilken penna som ska användas vid undertecknandet. Läs mer
  Kranvatten Lämna kommentarer
 • Alla stubbar blir fjärrvärme

  Stubbar tas tillvara. Ca 20 000 träd avverkades i april för att frilägga ytan där byggnationen ska ske. Det är ca 30 hektar mark som kommer att tas i anspråk för våra nya anläggningar. Träden som avverkades har gått till timmer och massa. Grenar och toppar (sk GROT) har flisats och redan omvandlats till fjärrvärme och el i vårt kraftvärmeverk Ryaverket.Samtliga stubbar har tagits tillvara för att först torkas, flisas och därefter eldas i kraftvärmeverket. Läs mer
  Kranvatten,Kretslopp 1,774 kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö