Prenumerera på RSS-flöde för bloggen
  • Alla stubbar blir fjärrvärme

    Stubbar tas tillvara. Ca 20 000 träd avverkades i april för att frilägga ytan där byggnationen ska ske. Det är ca 30 hektar mark som kommer att tas i anspråk för våra nya anläggningar. Träden som avverkades har gått till timmer och massa. Grenar och toppar (sk GROT) har flisats och redan omvandlats till fjärrvärme och el i vårt kraftvärmeverk Ryaverket.Samtliga stubbar har tagits tillvara för att först torkas, flisas och därefter eldas i kraftvärmeverket. Läs mer
    Kranvatten,Kretslopp 1,757 kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö