Våra anläggningar

Biogas i Borås

Det matavfall som du sorterar omvandlas tillsammans med avloppsslam samt biologiskt avfall från företag till biogas på Sobacken. Slutprodukten blir en ren förnybar biogas som kan användas som fordonsbränsle. Visste du att 80 procent av avfallstransporter görs med biogasfordon?

Biogas är metangas

Biogas uppstår genom att metangasbakterier bryter ned biologiskt avfall i en syrefri miljö.

Själva hjärtat i biogasanläggningen är rötkammaren. I rötkammaren finns olika grupper av bakterier som lever av det slam som pumpas in. Slammet är en blandning av det matavfall du lagt i papperspåsen, avloppsslam och biologiskt avfall från företag.

Bakterierna är specialiserade på olika steg i nedbrytningen. Metangasbakterierna, som utsöndrar biogas, är sista länken i kedjan. I uppgraderingsanläggningen renas gasen från koldioxid. Gasen innehåller då mer än 97 procent metan och kan användas som fordonsbränsle. Idag görs 80 % av hämtningen av hushållsavfall i Borås centralort med biogasdrivna sopbilar.

Fordonsgas

Fordonsgas är samlingsbegreppet för drivmedlet gas och innehåller både biogas och naturgas. Idag räcker inte biogasproduktionen till för att tillgodose hela Sveriges behov av biogas och därför blandas naturgas in i mixen. Skillnaden mellan dessa två är att biogas är ett förnybart bränsle och naturgas är ett fossilt bränsle. Fördelningen av fordonsgasmixen skiljer sig från olika tankställen runt om i landet.

Fördelar med biogas

Biogas sänker utsläppen av koldioxid med 90 procent och en biogasbil har 40 procent reducerat förmånsvärde för tjänstebilar.

När biogas förbränns sker inte något nettotillskott av koldioxid i atmosfären. Biogas är ett rent fordonsbränsle och utsläppen av kväveoxider är betydligt lägre än för fossila bränslen som bensin eller diesel och utsläppen av kolväten är nästan obefintliga.

Personbilar som går på biogas är även utrustade med en bensintank. Detta gör det möjligt att använda fordonen även där fordonsgas ännu inte finns tillgängligt. Motorns verkningsgrad är densamma oavsett om fordonet körs på bensin eller gas.

För mer information om gasbilar, se www.miljofordon.se

Tanka lokalproducerad gas i Borås

St1 står för försäljningen av närproducerad biogas i Borås. Att tanka biogas är lätt men lite annorlunda, instruktion finns på pumpen om det behövs!

Åhaga (Trandögatan/Söderleden)
GPS position: N 57° 42.648', E 12° 56.746'

Hulta, Hultagatan 51
GPS position: N 57° 43.331', E 12° 59.307'

Läs mer på st1.se

Visste du att...

2002 började vi köra vår första biogasdrivna sopbil. 2003 invigdes det första offentliga tankstället i Borås och 2009 invigdes ytterligare ett tankställe vid Åhaga. 2010 öppnade den tredje publika tankstationen i Borås på Hulta, bredvid Borås Bil. 2023 tog St1 över uppgradering och försäljning av biogasen. Många av våra fordon går på biogas, både lastbilar och personbilar.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.