Tillgänglighet för borasem.se

Borås Energi och Miljö ansvarar för den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här webbsidan beskriver hur borasem.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vår webbplats publicerades 2023 och webbplatsen ska vara tillgänglig med undantag från ett antal äldre PDF:er.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från oss som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du meddela oss genom att;

  • Fylla i formuläret nedan.
  • Skicka e-post till kund@borasem.se
  • Ringa vårt Kundcenter 020-97 13 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss.

Jag har hittat material på webbplatsen som inte är tillgängligt och som jag tycker ni ska åtgärda.

Kontakta oss.

Jag vill beställa material som ligger på webbplatsen och som inte är tillgängligt, i alternativt format.


Beskriv vilken information det gäller eller skicka med en länk.

På vilket sätt vi ska skicka eller ge informationen till dig.
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Fyll i de fält som krävs för att vi ska kunna ge dig informationen på det sätt du önskar.