Nyhetsarkiv - 2020

 • Ändrade tömningsdagar och byte av veckor för hushållsavfall  Inför jul och nyår ändrar vi tömningsdag för hushållsavfall. Utgå från din ordinarie vecka (jämn eller ojämn) och tömningsdag, jämför sedan i tabellen vilken dag vi kommer i helgveckorna.
  Läs mer
 • Byte av VA-ledningar Stenkastkatan och Västra/Östra Parkängsgatan  Våra arbeten är tillfälligt pausade och återupptas igen under våren när tjälen gått ur marken.
  Läs mer
 • Mottagning för farligt avfall på Sobacken stängt v 52-53  Under veckorna 52 och 53 kommer vi inte att ha öppet för mottagning av farligt avfall (med undantag för vitvaror som kan vägas in på vågen) på Sobacken.
  Läs mer
 • Styrelsemöte 17 december  Nästa styrelsemöte är den 17 december.

  Läs mer
 • Besökscenter/reception Elektra stängt tills vidare  På grund av de ändrade riktlinjerna gällande Covid-19 och de allmänna skärpta råden är vi tyvärr tvungna att hålla besökscenter på Elektra stängt. Vi återkommer så snart som det är möjligt att öppna i...
  Läs mer
 • Anslutningskontroller Sjömarken  Under vecka 45-49 kommer vår entreprenör SVAPIPE att genomföra anslutningskontroller på dagvatten- och avloppsanslutningarna i Rydboholm. Kontrollen innebär att ofarlig teaterrök pumpas in i ledningar...
  Läs mer
 • Magnus Kårestedt ny VD för Borås Energi och Miljö  Borås Energi och Miljös styrelse har beslutat att utse Magnus Kårestedt till ny VD i bolaget.
  Läs mer
 • Termografering av fjärrvärmenät med drönare  Under natten mellan tisdag till onsdag 20/21 oktober kommer vi att flyga drönare på Stenbocksgatan och Knalleland mot Sjöbo.
  Läs mer
 • Byte av VA-ledningar Stenkastgatan & Ögonmåttsgatan  Från och med september 2020 kommer Borås Energi och Miljö AB med Västmark AB som entreprenör utföra arbeten med att byta ut vatten-, avlopp- och dagvattenledningarna. Arbetet beräknas pågå fram till m...
  Läs mer
 • Byte av VA-ledningarVästra och Östra Parkängsgatan  Från och med september 2020 kommer Borås Energi och Miljö AB med Västmark AB som entreprenör utföra arbeten med att byta ut vatten-, avlopp- och dagvattenledningarna. Arbetet beräknas pågå fram till m...
  Läs mer
 • Vattendagen, Kretsloppet och Kretsloppsveckan 2020 ställs in  Detta med hänvisning till gällande restriktioner och beslut från Regeringen och Folkhälsomyndigheten avseende ”max 50 deltagare” vilket fortfarande ligger kvar som en gräns.
  Läs mer
 • Priser 2021  Nästa års priser finns att läsa i prisbreven som skickats ut till fjärrvärmekunderna.
  Läs mer
 • Förslag om nya avfallsföreskrifter  Enligt Miljöbalken är varje kommun skyldig att upprätta en renhållningsordning, bestående av avfallsplan och avfallsföreskrifter. Arbetet med att ta fram en avfallsplan pågår just nu, däremot har arbe...
  Läs mer
 • Anslutningskontroller Byttorp och Viskafors  Under vecka 27 kommer vår entreprenör SVAPIPE att genomföra anslutningskontroller på dagvatten- och avloppsanslutningarna på Pumpstigen i Viskafors och v 27-36 på Byttorp. Kontrollen innebär att ofarl...
  Läs mer
 • Hushåll med svarta och vita påsar  På grund av rådande omständigheter får vi begränsade leveranser av avfallspåsar då vår leverantör prioriterar sjukvård och omsorg.
  Läs mer
 • Nu ska boråsarna Sortera mera hemma  På torsdagens kommunfullmäktigemöte togs beslut om att Borås ska få ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar.
  Läs mer
 • Med anledning av Corona/Covid-19Bästa kund och boråsare  Vi följer noga information och råd från myndigheter om aktuellt läge om Coronaviruset och Covid-19 och dess utveckling. Sedan i slutet på februari har bolagsledningen tillsammans med medarbetare aktiv...
  Läs mer
 • Styrelsemöte 24 mars  Nästa styrelsemöte är den 24 mars kl 14:00 på Elektra, Västerlånggatan 10, konferensrum Pannan.
  Läs mer
 • Tillkommande skatt på avfallsförbränning  Riksdagen har beslutat om en ny punktskatt på avfall som förbränns (Sku12). Skatten införs för att Sverige ska nå de nationella klimatmålen och är ett styrmedel som gynnar återvinning samt medför mins...
  Läs mer

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.