Nyhetsarkiv

 • Nytt vattenverk  Se presentation och inspelning från samrådet samt frågor och svar angående utredningen om ny ytvattentäkt i sjön Tolken.
  Läs mer
 • Byte av VA-ledningar på Stenkastgatan.  Från och med april 2021 kommer Borås Energi och Miljö AB med
  Västmark AB som entreprenör utföra arbeten med att byta ut vatten-, avlopp- och dagvattenledningarna på Stenkastgatan.

  Läs mer
 • Byte av VA-ledningar på Parkängsgatan.  Från och med april 2021 kommer Borås Energi och Miljö AB med Västmark AB som entreprenör utföra arbeten med att byta ut vatten-, avlopp- och dagvattenledningarna på Parkängsgatan.
  Läs mer
 • Samråd och samrådsunderlag  Borås Energi och Miljö AB i Borås Stad inbjuder till samråd enligt 6 kap. miljöbalken för ansökan enligt 11 kap. miljöbalken om tillstånd till uttag av vatten från Tolken samt utförande av tillhörande...
  Läs mer
 • Informationskväll - ny avfallsplan  Boråsregionens kommuner; Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda, har arbetat fram en ny regional avfallsplan för att tillsammans över kommungränserna verka för a...
  Läs mer
 • Nya VA-ledningar på Badvägen i Sandared.  Vi anlägger just nu nya VA-serviser till två tomter på Gamla Landsvägen. Närmaste anslutning är Badvägen och den kommer att vara avstängd för genomfart under byggtiden.
  Läs mer
 • Sand på återvinningscentralerna  På våra återvinningscentraler kan du som privatperson hämta sand att använda om du vill halkbekämpa hemma på din tomt.
  Läs mer
 • Ändrade tömningsdagar och byte av veckor för hushållsavfall  Inför jul och nyår ändrar vi tömningsdag för hushållsavfall. Utgå från din ordinarie vecka (jämn eller ojämn) och tömningsdag, jämför sedan i tabellen vilken dag vi kommer i helgveckorna.
  Läs mer
 • Byte av VA-ledningar Stenkastkatan och Västra/Östra Parkängsgatan  Våra arbeten är tillfälligt pausade och återupptas igen under våren när tjälen gått ur marken.
  Läs mer
 • Mottagning för farligt avfall på Sobacken stängt v 52-53  Under veckorna 52 och 53 kommer vi inte att ha öppet för mottagning av farligt avfall (med undantag för vitvaror som kan vägas in på vågen) på Sobacken.
  Läs mer
 • Styrelsemöte 17 december  Nästa styrelsemöte är den 17 december.

  Läs mer
 • Besökscenter/reception Elektra stängt tills vidare  På grund av de ändrade riktlinjerna gällande Covid-19 och de allmänna skärpta råden är vi tyvärr tvungna att hålla besökscenter på Elektra stängt. Vi återkommer så snart som det är möjligt att öppna i...
  Läs mer
 • Anslutningskontroller Sjömarken  Under vecka 45-49 kommer vår entreprenör SVAPIPE att genomföra anslutningskontroller på dagvatten- och avloppsanslutningarna i Rydboholm. Kontrollen innebär att ofarlig teaterrök pumpas in i ledningar...
  Läs mer
 • Magnus Kårestedt ny VD för Borås Energi och Miljö  Borås Energi och Miljös styrelse har beslutat att utse Magnus Kårestedt till ny VD i bolaget.
  Läs mer
 • Termografering av fjärrvärmenät med drönare  Under natten mellan tisdag till onsdag 20/21 oktober kommer vi att flyga drönare på Stenbocksgatan och Knalleland mot Sjöbo.
  Läs mer
 • Byte av VA-ledningar Stenkastgatan & Ögonmåttsgatan  Från och med september 2020 kommer Borås Energi och Miljö AB med Västmark AB som entreprenör utföra arbeten med att byta ut vatten-, avlopp- och dagvattenledningarna. Arbetet beräknas pågå fram till m...
  Läs mer
 • Byte av VA-ledningarVästra och Östra Parkängsgatan  Från och med september 2020 kommer Borås Energi och Miljö AB med Västmark AB som entreprenör utföra arbeten med att byta ut vatten-, avlopp- och dagvattenledningarna. Arbetet beräknas pågå fram till m...
  Läs mer
 • Vattendagen, Kretsloppet och Kretsloppsveckan 2020 ställs in  Detta med hänvisning till gällande restriktioner och beslut från Regeringen och Folkhälsomyndigheten avseende ”max 50 deltagare” vilket fortfarande ligger kvar som en gräns.
  Läs mer
 • Priser 2021  Nästa års priser finns att läsa i prisbreven som skickats ut till fjärrvärmekunderna.
  Läs mer
 • Förslag om nya avfallsföreskrifter  Enligt Miljöbalken är varje kommun skyldig att upprätta en renhållningsordning, bestående av avfallsplan och avfallsföreskrifter. Arbetet med att ta fram en avfallsplan pågår just nu, däremot har arbe...
  Läs mer
 • Anslutningskontroller Byttorp och Viskafors  Under vecka 27 kommer vår entreprenör SVAPIPE att genomföra anslutningskontroller på dagvatten- och avloppsanslutningarna på Pumpstigen i Viskafors och v 27-36 på Byttorp. Kontrollen innebär att ofarl...
  Läs mer
 • Hushåll med svarta och vita påsar  På grund av rådande omständigheter får vi begränsade leveranser av avfallspåsar då vår leverantör prioriterar sjukvård och omsorg.
  Läs mer
 • Nu ska boråsarna Sortera mera hemma  På torsdagens kommunfullmäktigemöte togs beslut om att Borås ska få ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar.
  Läs mer
 • Med anledning av Corona/Covid-19Bästa kund och boråsare  Vi följer noga information och råd från myndigheter om aktuellt läge om Coronaviruset och Covid-19 och dess utveckling. Sedan i slutet på februari har bolagsledningen tillsammans med medarbetare aktiv...
  Läs mer
 • Styrelsemöte 24 mars  Nästa styrelsemöte är den 24 mars kl 14:00 på Elektra, Västerlånggatan 10, konferensrum Pannan.
  Läs mer
 • Tillkommande skatt på avfallsförbränning  Riksdagen har beslutat om en ny punktskatt på avfall som förbränns (Sku12). Skatten införs för att Sverige ska nå de nationella klimatmålen och är ett styrmedel som gynnar återvinning samt medför mins...
  Läs mer
 • Anders Lindholm ny VD för Borås Energi och Miljö  Borås Energi och Miljös styrelse har beslutat att till ny VD i bolaget utse Anders Lindholm.
  Läs mer
 • Vi ansluter oss till Kivra  I årsskiftet kör vi igång samarbete med Kivra så de kunder som har Kivra kan välja att få sin faktura den vägen.
  Läs mer
 • Styrelsemöte 16 december  Nästa styrelsemöte är den 16 december kl 13:00 på Elektra, Västerlånggatan 10, konferensrum Pannan.
  Läs mer
 • Byte av VA-ledningar på Moränvägen  Från och med december 2019 kommer Borås Energi och Miljö AB med LP Entreprenad som entreprenör utföra arbeten med att byta ut vatten-, avlopp- och dagvattenledningarna enligt bifogade ritningar. Detta...
  Läs mer
 • Angående miljötillståndsprocessen på Sobacken  Borås Energi och Miljö hade bjudit in till ett samrådsmöte den 5:e november, gällande ett nytt miljötillstånd för anläggningen på Sobacken. Efter att många synpunkter inkommit på bolagets befintliga a...
  Läs mer
 • Uppskjutet samrådsmöte på Sobacken (5/11)  Borås Energi och Miljö har bjudit in till ett samrådsmöte den 5:e november, gällande ett nytt miljötillstånd för anläggningen på Sobacken. Efter att många synpunkter inkommit på bolagets befintliga an...
  Läs mer
 • Byte av vatten-, avlopp-, och dagvattenledningar Ekvägen-Ollonvägen  Från och med oktober 2019 kommer Borås Energi och Miljö AB med Servicekontoret som entreprenör utföra arbeten med att byta ut vatten-, avlopp- och dagvattenledningarna. Detta arbetet beräknas pågå fra...
  Läs mer
 • Nu kan Borås fortsätta växa. Energi- och Miljöcenter på Sobacken i Borås är invigt.  Nu har Energi- och Miljöcenter i Borås, med ett nytt avloppsrenings- och kraftvärmeverk, invigts. Nu när dessa pusselbitar är på plats, kan Borås fortsätta växa som stad.
  Läs mer
 • Priser 2020  Nästa års priser finns att läsa i prisbreven som skickades ut till fjärrvärmekunderna i början av sommaren.
  Läs mer
 • Rätta svar i tipspromenaden på familjedagen  Tack till alla som besökte oss på familjedagen med vattentema på Sobacken i september. Vinnarna är meddelade och här kommer de rätta svaren.
  Läs mer
 • Sortera mera i Borås - pilotprojekt för nytt insamlingssystem  I Borås finns en lång tradition med att källsortera hushållsavfall, redan på 1990-talet infördes sortering med svart och vit påse. Boråsarna är bra på källsortering framförallt när det gäller matavfal...
  Läs mer
 • Juni månads e-faktura  Läs mer
 • Information om sjönivåer  Den torra våren och sommaren påverkar sjönivåerna och vi tappar inte alls eller minsta möjliga enligt vattendom.
  Läs mer
 • GDPR  Vi på Borås Energi och Miljö vill att du som kund ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.
  Läs mer
 • ID-märkning av enskilda avlopp  Med start under våren 2018 och ca ett år framöver kommer personal från BEM att id-märka samtliga enskilda avlopp inom Borås Stad med en RFID-tagg .
  Läs mer
 • Autogirodragning 28/2  Du som har kvartalsfaktura tillsammans med autogiro
  Läs mer
 • Vad har hänt med statistiken på min faktura?  På den första fakturan som vi skickar ut har tyvärr statistiken (tre års förbrukning i tabellform) inte kommit med. Anledningen är att en del tekniska problem återstår att lösa vid vårt tryckeri för a...
  Läs mer
 • Nytt debiteringssystem - bättre för dig och för miljön  I samband med faktureringen som görs i början av december kommer din faktura se annorlunda ut och det beror på att vi har bytt faktureringssystem. Nedan listar vi de stora förändringarna för dig som k...
  Läs mer
 • Gässlösa tankstation - stängt  På grund av ledningsdragning och trafikomläggning på Gässlösa stänger tankstationen från och med måndag1 13 november till och med mars 2018. Vi hänvisar till tankstationerna på Åhaga och Hulta.
  Läs mer
 • Arbete med avloppsnät i Sjömarken  Vi utför renspolning och kamerainspektion på vårt avloppsnät i Sjömarken just nu.Tillfälliga störningar kan uppstå i trafiken. Arbetet beräknas pågå till en bit in i juli.
  Läs mer
 • Ett tips i krisberedskaps-anda  Vill du vara uppdaterad när krisen inträffar? En god ide är då att ladda ner appen från krisinformation. se!
  Läs mer
 • Hur väl förberedd är du?  Vid Borås Energi och Miljös nödvattenövning i förra veckan blev det extra tydligt hur viktigt det är att vara förberedd på att ta emot vatten. Någon använde fantasin och hämtade vatten i en vas.
  Läs mer
 • Säkerhetschefen om krisövningen den 3 maj  Borås energi och miljös säkerhetschef Jessica Wejemark riktar ett jättestort tack till alla som deltog i nödvattenövningen under onsdagen.
  - Det är härligt att se det engagemang som finns. Vi har en b...

  Läs mer
 • Krisövning med scenariot vattenavbrott i Dalsjöfors  Medelsvensson gör av med cirka 160 liter per dygn. De flesta vet hur viktigt vattnet är för vår överlevnad. I Sverige kommer vattnet per automatik ur kranen, eller? Vad händer om det inte skulle göra ...
  Läs mer
 • Ryaverket ett av Sveriges vackraste värmeverk  Kraftvärmeverket i Borås vann delad andraplats i Energiföretagen Sveriges tävling om Sveriges vackraste värmeverk.
  Läs mer
 • Vinnare i teckningstävling: designa vår nästa sopbil  Fem vinnare är korade i teckningstävlingen "Måla din dröm" för barn där priset var att teckningen får pryda en av våra sopbilar.

  Läs mer
 • Dina åsikter är viktiga  Dina åsikter är viktiga. Därför genomförs nu en kundundersökning för våra fjärrvärmekunder. Det är en branschgemensam undersökning som genomförs av SKI, Svenskt Kvalitetsindex. Vi är tacksamma om ni t...
  Läs mer
 • Töm säcken på återvinningscentralen  Vid ditt nästa besök på återvinningscentralen ber vi dig att tömma dina sopsäckar i de olika containrarna. Säckarna kan du ta hem och återanvända nästa gång eller återvinna direkt i ett avsett kärl på...
  Läs mer
 • Vad tycker invånarna om återvinningsstationerna i Borås?  För att ta del av resultatet från enkätundersökning som gjordes i projektet Innovativa Återvinningsstationer vänligen klicka här Pdf, 478.6 kB..
  Läs mer
 • Prisdialogen gör skillnad  Prisdialogen arbetar för att stärka kundens ställning genom att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme. Under 2015 har prisdialoger genomförts av totalt 29 fjärrvärmefö...
  Läs mer
 • Ett välbesökt öppet hus  Boråsarna trotsade regnet och tog sig till Sobacken igår. Vi bjöd på fika och guidade turer, tipspromenad och höll föreläsningar om Energi- och Miljöcenter. För underhållningen stod Mats Svedberg och...
  Läs mer
 • Angående granskningen i radioprogrammet Kaliber P1  Under ett par veckor har vi blivit granskade av en reporter från radioprogrammet Kaliber. På måndagen sändes programmet. I förra veckan skickade vi ut ett pressmeddelande då vi redogjorde för vår hant...
  Läs mer

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.