Nyhetsarkiv

 • Uppdatering av kommunikationssystem för fjärrvärmemätare.  Merparten av vår värmemätare som vi idag har ute hos vår fjärrvärmekunder kommunicerar via 2G-nätet för att ta in data om bland annat förbrukning av fjärrvärme.
  Läs mer
 • Prissättning inför 2024.  Nästa års priser finns att läsa i prisbrevet som skickats ut till fjärrvärmekunderna.
  Läs mer
 • Risk för låga vattennivåer i sjöar  Våren och sommaren har hittills varit mycket torr med lite nederbörd. Detta innebär att det finns risk för låga nivåer i de sjöar vi reglerar med vår vattenkraft. Detta gäller framför allt Öresjön (Ma...
  Läs mer
 • Fastighetsnära bygg- och rivningsavfall  Från och med den 1 januari 2023 blir omhändertagandet av bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet ett kommunalt ansvar. Det innebär att det enbart är Borås Energi och Mil...
  Läs mer
 • Energifyllt samarbete som framtidssäkrar Borås biogas  Nu är det klart att Borås Energi och Miljö och St1 kommer samarbeta kring biogasen i Borås. Borås Energi och Miljö ska producera biogas genom rötning av matavfall och avloppsslam, St1 ska förädla biog...
  Läs mer
 • Kundnöjdhet fjärrvärme  Vi på Borås Energi och Miljö Fjärrvärme har i Juni 2022 erhållit Mycket väl godkänt i Kundnöjdhet av våra privatkunder och Väl Godkänt av våra företagskunder!
  Läs mer
 • Fjärrvärmen i Borås – en trotjänare som ständigt utvecklas  Fjärrvärmen i Borås måste ständigt utvecklas för att vi även fortsättningsvis ska kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt uppvärmningsalternativ med så liten miljöpåverkan som möjligt.
  Läs mer
 • Nytt inpasseringssystem vid återvinningscentralerna  Nu införs nytt inpasseringssystem på återvinningscentralerna i Borås. Detta för att förbättra miljön inne på återvinningscentraler för besökare och personal. Privatpersoner har fortfarande fria besök ...
  Läs mer
 • Underhållsarbete på Habytuben  Under perioden maj till september kommer ett större underhållsarbete på den
  horisontella delen av Habytuben att genomföras. Arbetet syftar till att säkra
  produktionen av förnyelsebar vattenkraft i Haby ...

  Läs mer
 • Kundundersökning inom fjärrvärme genomförs  Just nu genomför vi en kundundersökning inom fjärrvärme.
  Under mars och april månad kanske det är just du som blir uppringd för en intervju med frågor angående fjärrvärme.

  Läs mer
 • Lansering av Mina sidor  Under våren kommer Mina sidor att lanseras och där kommer du som kund att se dina fakturor och abonnemang men även kunna göra övriga beställningar som exempelvis beställning av papperspåsar.
  Läs mer
 • Inbjudan till samråd  Inbjudan till samråd enligt 6 kap miljöbalken för ändring av tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken för delar av avfalls- och biogasanläggningen vid Energi- och Miljöcenter, Bor...
  Läs mer
 • Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper  Från och med 1 januari 2022 får landets kommuner ansvar för insamlingen och
  återvinningen av returpapper. Regeringen säkerställer på detta sätt en långsiktigt
  hållbar lösning för fortsatt insamling och ...

  Läs mer
 • Fjärrvärmen i Borås – en guldklimp i klimatomställningen  Idag måndagen den 21 november stängdes symboliskt oljekranen till kraftvärmeverket Ryaverket i Borås. På plats deltog vice statsministern, miljö- och klimatministern Per Bolund som anser att fjärrvärm...
  Läs mer
 • Fortsatt långa leveranstider av avfallspåsar  Vi har fortsatt leveransproblem med vita avfallspåsar. Därför vill vi uppmana våra kunder att hushålla med sina påsar och endast beställa mindre volymer av påsar. Tänk även på att enbart använda avfal...
  Läs mer
 • Uppmärkning av slamanläggningar  Alla som äger en slamanläggning inom Borås Stad har under augusti fått en skylt på posten för uppmärkning av anläggningen.
  Läs mer
 • Nytt vattenverk  Se presentation och inspelning från samrådet samt frågor och svar angående utredningen om ny ytvattentäkt i sjön Tolken.
  Läs mer
 • Byte av VA-ledningar på Stenkastgatan.  Från och med april 2021 kommer Borås Energi och Miljö AB med
  Västmark AB som entreprenör utföra arbeten med att byta ut vatten-, avlopp- och dagvattenledningarna på Stenkastgatan.

  Läs mer
 • Samråd och samrådsunderlag  Borås Energi och Miljö AB i Borås Stad inbjuder till samråd enligt 6 kap. miljöbalken för ansökan enligt 11 kap. miljöbalken om tillstånd till uttag av vatten från Tolken samt utförande av tillhörande...
  Läs mer
 • Ändrade tömningsdagar och byte av veckor för hushållsavfall  Inför jul och nyår ändrar vi tömningsdag för hushållsavfall. Utgå från din ordinarie vecka (jämn eller ojämn) och tömningsdag, jämför sedan i tabellen vilken dag vi kommer i helgveckorna.
  Läs mer
 • Magnus Kårestedt ny VD för Borås Energi och Miljö  Borås Energi och Miljös styrelse har beslutat att utse Magnus Kårestedt till ny VD i bolaget.
  Läs mer
 • Nu ska boråsarna Sortera mera hemma  På torsdagens kommunfullmäktigemöte togs beslut om att Borås ska få ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar.
  Läs mer
 • Med anledning av Corona/Covid-19Bästa kund och boråsare  Vi följer noga information och råd från myndigheter om aktuellt läge om Coronaviruset och Covid-19 och dess utveckling. Sedan i slutet på februari har bolagsledningen tillsammans med medarbetare aktiv...
  Läs mer
 • Tillkommande skatt på avfallsförbränning  Riksdagen har beslutat om en ny punktskatt på avfall som förbränns (Sku12). Skatten införs för att Sverige ska nå de nationella klimatmålen och är ett styrmedel som gynnar återvinning samt medför mins...
  Läs mer
 • Anders Lindholm ny VD för Borås Energi och Miljö  Borås Energi och Miljös styrelse har beslutat att till ny VD i bolaget utse Anders Lindholm.
  Läs mer
 • Vi ansluter oss till Kivra  I årsskiftet kör vi igång samarbete med Kivra så de kunder som har Kivra kan välja att få sin faktura den vägen.
  Läs mer
 • Nu kan Borås fortsätta växa. Energi- och Miljöcenter på Sobacken i Borås är invigt.  Nu har Energi- och Miljöcenter i Borås, med ett nytt avloppsrenings- och kraftvärmeverk, invigts. Nu när dessa pusselbitar är på plats, kan Borås fortsätta växa som stad.
  Läs mer
 • Sortera mera i Borås - pilotprojekt för nytt insamlingssystem  I Borås finns en lång tradition med att källsortera hushållsavfall, redan på 1990-talet infördes sortering med svart och vit påse. Boråsarna är bra på källsortering framförallt när det gäller matavfal...
  Läs mer
 • Information om sjönivåer  Den torra våren och sommaren påverkar sjönivåerna och vi tappar inte alls eller minsta möjliga enligt vattendom.
  Läs mer
 • GDPR  Vi på Borås Energi och Miljö vill att du som kund ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.
  Läs mer
 • ID-märkning av enskilda avlopp  Med start under våren 2018 och ca ett år framöver kommer personal från BEM att id-märka samtliga enskilda avlopp inom Borås Stad med en RFID-tagg .
  Läs mer
 • Vad har hänt med statistiken på min faktura?  På den första fakturan som vi skickar ut har tyvärr statistiken (tre års förbrukning i tabellform) inte kommit med. Anledningen är att en del tekniska problem återstår att lösa vid vårt tryckeri för a...
  Läs mer
 • Nytt debiteringssystem - bättre för dig och för miljön  I samband med faktureringen som görs i början av december kommer din faktura se annorlunda ut och det beror på att vi har bytt faktureringssystem. Nedan listar vi de stora förändringarna för dig som k...
  Läs mer
 • Ett tips i krisberedskaps-anda  Vill du vara uppdaterad när krisen inträffar? En god ide är då att ladda ner appen från krisinformation. se!
  Läs mer
 • Hur väl förberedd är du?  Vid Borås Energi och Miljös nödvattenövning i förra veckan blev det extra tydligt hur viktigt det är att vara förberedd på att ta emot vatten. Någon använde fantasin och hämtade vatten i en vas.
  Läs mer
 • Säkerhetschefen om krisövningen den 3 maj  Borås energi och miljös säkerhetschef Jessica Wejemark riktar ett jättestort tack till alla som deltog i nödvattenövningen under onsdagen.
  - Det är härligt att se det engagemang som finns. Vi har en b...

  Läs mer
 • Krisövning med scenariot vattenavbrott i Dalsjöfors  Medelsvensson gör av med cirka 160 liter per dygn. De flesta vet hur viktigt vattnet är för vår överlevnad. I Sverige kommer vattnet per automatik ur kranen, eller? Vad händer om det inte skulle göra ...
  Läs mer
 • Ryaverket ett av Sveriges vackraste värmeverk  Kraftvärmeverket i Borås vann delad andraplats i Energiföretagen Sveriges tävling om Sveriges vackraste värmeverk.
  Läs mer
 • Vinnare i teckningstävling: designa vår nästa sopbil  Fem vinnare är korade i teckningstävlingen "Måla din dröm" för barn där priset var att teckningen får pryda en av våra sopbilar.

  Läs mer
 • Töm säcken på återvinningscentralen  Vid ditt nästa besök på återvinningscentralen ber vi dig att tömma dina sopsäckar i de olika containrarna. Säckarna kan du ta hem och återanvända nästa gång eller återvinna direkt i ett avsett kärl på...
  Läs mer
 • Vad tycker invånarna om återvinningsstationerna i Borås?  För att ta del av resultatet från enkätundersökning som gjordes i projektet Innovativa Återvinningsstationer vänligen klicka här Pdf, 478.6 kB..
  Läs mer
 • Prisdialogen gör skillnad  Prisdialogen arbetar för att stärka kundens ställning genom att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme. Under 2015 har prisdialoger genomförts av totalt 29 fjärrvärmefö...
  Läs mer
 • Angående granskningen i radioprogrammet Kaliber P1  Under ett par veckor har vi blivit granskade av en reporter från radioprogrammet Kaliber. På måndagen sändes programmet. I förra veckan skickade vi ut ett pressmeddelande då vi redogjorde för vår hant...
  Läs mer

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.