Start

Uppskjutet samrådsmöte på Sobacken (5/11)

Borås Energi och Miljö har bjudit in till ett samrådsmöte den 5:e november, gällande ett nytt miljötillstånd för anläggningen på Sobacken. Efter att många synpunkter inkommit på bolagets befintliga anläggning på Sobacken väljer nu Borås Energi och Miljö att med kort varsel skjuta upp mötet till en senare tidpunkt.

Den senaste tiden har bolaget fått in synpunkter på befintlig verksamhet på Sobacken. För att det ska bli rätt fokus på ett samrådsmöte väljer bolaget att fokusera än mer på förebyggande aktiviteter för att få bort bland annat luktklagomål från anläggningen.

Energi- och Miljöcenter på Sobacken, med ett nytt avlopps- och kraftvärmeverk, är en miljöanläggning i framkant och det ska inte vara luktklagomål från anläggningen. Ett par av de nya anläggningarna är fortfarande i provdrift och vi vill att dessa anläggningar ska ha full funktionalitet innan vi går vidare med att utveckla andra delar för framtida behov.

Vi är tacksamma att närboende engagerar sig i sin närmiljö och vi vill att detta ska fortsätta i positiv anda även i framtiden.

Under de senaste åren har bolaget haft återkommande närboendemöten och nästa sådant möte är inbjudet till den 19 november, kl 18-19 på Sobacken. Då kommer bolaget att redovisa vad som har genomförts och är planerat gällande förebyggande lukt och bulleråtgärder.

Med vänliga hälsningar
Ewa Bideberg
Tf. VD Borås Energi och Miljö

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.