Uppmärkning av slamanläggningar

Alla som äger en slamanläggning inom Borås Stad har under augusti fått en skylt på posten för uppmärkning av anläggningen.

Skylten underlättar för chaufförerna att hitta din anläggning samt att vi kan ge en kvittens på utförd tömning genom att märka den med en klisterlapp

Skylten ska placeras vid brunnen enligt instruktioner i bifogat brev. Pdf, 32.2 kB.

Förtydligande kring brevet om uppmärkning av slambrunn:
 Vi har fått in synpunkter och brevet och skylten som skickades ut i augusti.
Skylten ska underlätta för chauffören att hitta din slamanläggning samt att vi kan ge en kvittens genom att fästa en klisterlapp på skylten efter utförd tömning. Detta är en fördel då vi får många synpunkter på att klisterlappen hamnar på olika ställen som kan vara svåra att hitta.

Det finns slamanläggningar som är svåra att finna, eller se vilken fastighet de tillhör. När chauffören inte kan hitta rätt slamanläggning utgår en avgift, sk bomkörningsavgift, även fast ingen tömning skett.
Detta vill vi självfallet undvika och vi gör det genom att skicka ut en skylt till er så att ni kan märka upp er slamanläggning.
Tänk på att skylten ska sättas upp för att märka ut din slamanläggning. Vill du inte ha uppe skylten hela året kan du sätta upp den inför tömning, tänk på att sätta upp den i god tid.

Med vänliga hälsningar
Borås Energi och Miljö AB

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.