Start

Tillkommande skatt på avfallsförbränning

Riksdagen har beslutat om en ny punktskatt på avfall som förbränns (Sku12). Skatten införs för att Sverige ska nå de nationella klimatmålen och är ett styrmedel som gynnar återvinning samt medför minskade klimatutsläpp.

Skatten införs den 1 april 2020, och skattesatsen är 75 kronor per ton brännbart avfall. 2021 blir skattesatsen 100 kronor per ton och 2022 blir skattesatsen 125 kronor per ton.

För brännbart avfall mottaget från och med 1 april 2020 kommer Borås Energi och Miljö AB att höja priset med 75 kronor per ton. Även blandat avfall där delar av avfallet går till förbränning berörs av skatten och höjs med 40 kronor per ton.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.