Start

Sortera mera i Borås - pilotprojekt för nytt insamlingssystem

I Borås finns en lång tradition med att källsortera hushållsavfall, redan på 1990-talet infördes sortering med svart och vit påse. Boråsarna är bra på källsortering framförallt när det gäller matavfall och brännbart avfall men nu är det dags att ta nästa steg mot fastighetsnära insamling av förpackningar och öka återvinningsgraden ytterligare.

Ett viktigt val

Ett nytt insamlingssystem i Borås ska fungera i många år och bidra till en mer hållbar avfallshantering i linje med nationella miljökvalitetsmål, den nationella avfallsplanen och Borås Stads avfallsplan. För att vara säkra på att vi väljer rätt väg kommer vi nu att testa ett fastighetsnära insamlingssystem i två villaområden i Borås. Systemet kommer att utvärderas ur perspektiven miljö, ekonomi och kundnöjdhet.

Vi ska nu testa ett nytt fastighetsnära insamlingssystem där förpackningar i tio olika fraktioner ska sorteras hemma hos boråsarna. Vi har valt ett område i Brämhult (fågelgatorna, ca 200 kunder) och ett i Viskafors (Fagersberg, ca 210 kunder) där kunderna ska få testa det nya systemet. Områdena har valts för att det nya insamlingssystemet ska testas under olika förutsättningar, både centralt och utanför stan.

Tio olika avfall ska sorteras

Varje kund kommer att förses med två nya avfallskärl. Avfallskärlen kommer att vara indelade i fyra fack samt en tillkommande insamlingslåda. Totalt blir det tio olika fraktioner; matavfall, restavfall, pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat glas, färgat glas, metallförpackningar, tidningar, batterier och lampor. Vår ambition är att detta kommer att ge rena avfallsfraktioner där materialet kommer att kunna återvinnas till nya material och produkter och att kunderna ska uppskatta systemet.

Denna typ av insamling är ett robust och välprövat system med hög kundnöjdhet. Cirka 50 kommuner i Sverige har valt systemet och deras erfarenheter ska vi ta till oss när vi nu testar detta i Borås.

Under hösten kommer berörda kunder att få information om hur systemet fungerar och hur sorteringen går till. Målet är att starta testet under hösten och testperioden är tänkt att pågå i 6 månader.

Kretsloppsstaden Borås

I Borås har vi en systemmodell som vi kallar kretsloppsstaden Borås, en modell som bygger på att olika energiströmmar tas om hand och skapar nytta för boråsarna. Ett exempel på ett sådant flöde är hur hushållsavfallet tas om hand. Dagens system fungerar bra gällande insamling av matavfallet där vi i Borås redan uppfyller det nationella etappmålet om att 50 procent av matavfallet i samhället ska behandlas biologiskt före 2018. Vi kan samtidigt konstatera att vi kan bli mycket bättre på att sortera ut förpackningar så att materialet kan återvinnas till nya produkter.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.