Start

Rätta svar i tipspromenaden på familjedagen

Tack till alla som besökte oss på familjedagen med vattentema på Sobacken i september. Vinnarna är meddelade och här kommer de rätta svaren.

Vuxenfrågor

Dricksvattnet är vårt mest kontrollerade livsmedel. Ungefär vad kostar en liter kranvatten? (Då ingår även skydd av vattentäkter, rening av avloppsvattnet och hantering av dagvatten.)
1. 4 öre per liter X. 40 öre per liter 2. 4 kronor per liter

Ungefär hur mycket vatten går det åt för att producera ett par jeans?
1. 500 liter X. 1 000 liter 2. 11 000 liter

På Boda ÅVC finns en pantmaskin för större mängder flaskor och burkar. Hur många burkar/flaskor har pantats där hittills i år?
1. ca 80 000 X. ca 850 000 2. ca 2 500 000

Hårt eller mjukt vatten? Vilka ämnen avger hårdhetsgraden?
1. Kalcium och magnesium X. Järn och kalcium 2. Magnesium och järn

Alla har inte tillgång till toalett och avloppsreningsverk. Hur många människor i världen har inte tillgång till ordentlig sanitet?
1. ca 120 miljoner X. ca 530 miljoner 2. ca 2,3 miljarder

Hur mycket mer energi går det åt att producera och leverera en liter flaskvatten jämfört med en liter kranvatten?
1. 10 gånger mer X. 300 gånger mer 2. 1 000 gånger mer

Hur många människor i världen har inte tillgång till rent vatten?
1. 244 miljoner X. 488 miljoner 2. 844 miljoner

Hur mycket vatten förbrukar vi i Sverige i genomsnitt per person och dygn?
1. 55 liter X. 140 liter 2. 250 liter

Barnfrågor

Hur många procent av din kropp består av vatten?
1. ca 1 procent X. ca 10 procent 2. ca 70 procent

Stäng av kranen när du borstar tänderna! Hur mycket vatten rinner annars ut till ingen nytta?
1. ca 1 liter vatten per gång X. ca 12 liter vatten per gång 2. ca 500 liter vatten per gång

Många burkar och flaskor kan du lämna tillbaks till affären när de är tomma och då får man pengar. Vad kallas det?
1. Pant X. Slant 2. Dricks

Många människor i världen tvingas kissa och bajsa utomhus varje dag. Det är farligt, varför?
1. Det finns mycket bakterier i bajs och många blir sjuka och dör X. Det luktar illa 2. Det tar mycket plats

Att odla bomull till kläder kräver mycket vatten, hur mycket vatten går åt till att tillverka en t-shirt?
1. ca 1 liter X. ca 100 liter 2. ca 2 700 liter

Vad får man spola ner i toaletten?
1. Tops och bomull X. Blöjor 2. Bara kiss, bajs och toalettpapper

Vad är billigast per liter?
1. Flaskvatten X. Kranvatten 2. Läsk

Var tar bajset vägen när det rensats ut i avloppsreningsverket?
1. Det grävs ner X. Det blir biogas 2. Det eldas upp

Skiljefråga

Hur många kubikmeter vatten kan boråsarnas nya avloppsreningsverk ta emot i timman?
1 500 kubikmeter

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.